[ ] [ ] [ Wersja polska ]
"Tourism, Sport and Health" 2014, no 5


KSAWERY JASIAK


Szlakiem partyzanckim w kompleksie leśnym Rychtal (część II)


Previous page (1)
Darnowiec - grób żołnierzy napoleońskich z 1816 r. wraz krzyżem i ogrodzeniem, chroniona przez ZHP i Leśnictwo (miejsce oznaczone);

Darnowiec - grób nieznanego żołnierza (miejsce oznaczone);

Dobrygość - leśniczówka, tajna kwatera partyzantów „Otta”, 17 grudnia 1945 r. miejsce potyczki z grupą operacyjną UB i KBW (miejsce nieoznaczone);

Doruchów - sztab południowego odcinka Powstania Wielkopolskiego (miejsce oznaczone);

Doruchów - grób Stanisława Thiela – dowódcy Powstania Wielkopolskiego w pow. Ostrzeszów i czterech nieznanych żołnierzy (miejsce oznaczone);

Drożki - miejsce symboliczne gdzie 1 września 1939 r. Niemcy najwcześniej przekroczyli granicę atakując Wojsko Polskie (miejsce oznaczone);

Dziadowa Kłoda - miejsce symboliczne gdzie powstał niepodległościowy ruch oporu ZWZ-AK, podobwód Syców pod dowództwem ppor. Józefa Młynarza ps,. „Faryś”. W okresie okupacji niemieckiej siedziba AK batalionu krypt. „Giewont” (miejsce nieoznaczone);

Dziesławice - cmentarz niemiecki sprzed II wojny światowej oraz miejsce kaźni 150 Polaków – robotników przymusowych, którzy zostali zamordowani przez żandarmerię niemiecką w majątku rolnym pod Bukowiną Sycowską. Miejsce pochówku nieznane (miejsce oznaczone);

Gajówka Różyczka - pozostałości po schronie AK (miejsce nieoznaczone);

Głuszyna - miejsce placówki komendanta obwodu AK „Reduta” por. Tadeusza Kempy ps. „Wicher” (4 VII – 24 X 1944 r.). zamordowanego w więzieniu gestapo we Wrocławiu oraz dowódcy batalionu AK „Giewont” Czesława Przybyłka ps. „Edward” (miejsce nieoznaczone);

Grębanin - miejsce pamięci, gdzie po powstaniu listopadowym Konstanty Kręski udzielał gościny emisariuszom Antoniemu Winnickiemu i Adolfowi Zaleskiemu (miejsce oznaczone);

Grębanin - grób Gabriela (Hawryło) Hołubka, poległego w bitwie pod Byczyną w 1588 roku (miejsce oznaczone);

Kępno - rynek, kamienica nr 3, epitafium w hołdzie powstańcom wielkopolskim;

Kępno - pomnik bohaterów (wdzięczności), w hołdzie pomordowanym mieszkańcom ziemi kępińskiej w II wojnie światowej;

Kępno - pomnik ku pamięci zamordowanych siedmiu partyzantów „Otta” przez miejscowych funkcjonariuszy UB (miejsce oznaczone);

Kępno - willa przy ul. Kościuszki 9, w sąsiedztwie budynku starostwa powiatowego, od 20 stycznia 1945 r. pierwsza siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, w listopadzie 1945 r. przy ul. Rynek 4, gdzie stykał się z zabudowaniami więzienia przy ul. Kilińskiego. Funkcjonariusze UB zagospodarowali, na swoje potrzeby, również dwa mniejsze budynki w jej pobliżu. Miejsce represji i kaźni opozycji antykomunistycznej (miejsce nieoznaczone);

Kluczbork - tablica na budynku byłego obozu jeńców (Oflagu VIII A), w którym w latach 1939-1942 przebywało 810 oficerów polskich, a później 550 oficerów francuskich. W latach 1943-1945 przetrzymywano tu również internowanych przez Wehrmacht obywateli brytyjskich i USA (miejsce oznaczone);

Kobyla Góra - zwycięski bój powstańców wielkopolskich z Niemcami 15 stycznia 1919 roku (miejsce oznaczone);

Kobyla Góra - miejsce kaźni uczestników ruchu oporu AK Franciszka Maciaszka, i Józefa Serka z Marcinek zamordowanych przez Niemców w dniu 15 X 1944 roku (miejsce oznaczone);

Kochłowy - miejsce gdzie 1 września 1939 r. poległo 9 żołnierzy Armii Łódź, (miejsce nieoznaczone);

Komorów - rów umocnień przeciwczołgowych z II wojny światowej (miejsce nieoznaczone);

Korzeń - obelisk Powstania Wielkopolskiego (miejsce oznaczone);

Krzyżowniki - plebania ks. Stefana Kałuszyńskiego, jesienią 1945 r. tajna kwatera konspiracyjna WSGO „Warta” Obwód Kępno (miejsce nieoznaczone);

Laski na strumykiem Pomianką - pozostałości po schronie ziemnym AK (miejsce nieoznaczone);

Las pomiański - pozostałości po schronie AK gdzie stacjonowała grupa kpr. Józefa Wodzickiego ps. „Tejo” (miejsce nieoznaczone);

Ignacówka - w lesie – pozostałości po schronie drewniano-ziemnym oddziału KWP Jana Gonery „Śmiałego”, 27 listopada 1946 r. został wysadzony przez PUBP Kępno

(miejsce nieoznaczone);

Ignacówka III, Janówka, Piotrówka - w lesie pozostałości po schronie ziemnym gdzie 16 grudnia 1946 r. kwaterowali partyzanci Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Miejsce boju partyzantów z UB w której zginął Mieczysław Kokot ps. „Świstak”. Aresztowano wówczas m.in. byłego milicjanta Jana Gonerę ps. „Śmiały”, Leona Powroźnika ps. „Dawid”, Ludwika Statkiewicza ps. „Mewa”, Edwarda Hysę ps. „Jodła”, Wacława Antoniaka ps. „Wierzba” i Jana Idziaka ps. „Mrugała” – wszyscy należeli do jednostki KWP S.O.S. „Oświęcim”, zostali skazani przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu na karę śmierci, którą wykonano (miejsce nieoznaczone);

Marcinki - pomnik upamiętniający miejsce męczeństwa w 1918 roku, gdzie został zamordowany przez niemiecki Grenzschutz ks. Wincenty Ruda, (miejsce oznaczone)

Mikorzyn - cmentarz powstańców wielkopolskich, (miejsce oznaczone);

Mnichowice - miejsce kaźni, obóz jeńców angielskich - 1940-1944 (miejsce oznaczone)

Nowa Wieś Książęca - filia obozu jenieckiego z II wojny światowej, grób nieznanego żołnierza, groby konfederatów barskich (miejsce oznaczone);

Namysłów - budynek wagi zakładu przetworów ziemniaczanych, główna siedziba dowództwa Obwodu „Reduta” i jednocześnie mieszkanie ppor. Józefa Rabiegi ps. „Ordon” (miejsce nieoznaczone);

Namysłów - dom przy ul. Mickiewicza, w okresie okupacji niemieckiej był zamieszkały przez Niemca Kobera oraz członków AK, główny punkt nasłuchu radiowego AK obwodu „Reduta” (miejsce nieoznaczone);

Opatów - cmentarz, miejsce pamięci, obelisk w hołdzie poległych powstańców wielkopolskich (miejsce oznaczone);

Sadogóra - pozostałości po schronach ziemnych AK z 1944 r., od sierpnia do października 1945 roku. U leśniczego Czesława Dobosza była konspiracyjna ekspozytura WSGO „Warty” obwód Kępno. Stacjonowali tam żołnierze Franciszka Olszówki „Otta” – dowódcy lokalnego podziemia antykomunistycznego (miejsce nieoznaczone);

Smogorzów, leśnictwo - drewniany krzyż, mogiła 12 żołnierzy KOP ze strażnicy we wsi Głuszyna, którzy 1 września 1939 r. bohatersko zginęli w obronie Ojczyzny (miejsce oznaczone);

Ślizów - miejsce pochówku (dwa groby) z II wojny światowej (miejsce oznaczone);

Parzynów - miejsce boju powstańców wielkopolskich z niemieckim grenschutzem, w rejonie Korzeń w dniu 1 lutego 1919 roku. Pomnik pomordowanych Polaków w Powstaniu Wielkopolskim (miejsce oznaczone);

Parzynów - miejsce potyczki w dniu 13 sierpnia 1946 r. Grupa operacyjna w sile 12 ludzi zorganizowała obławę na partyzantów „Otta”. Zginęli: Franciszek Hawryś, Józef Matuszak ps. „Wilk”, aresztowany: Józef Ślęk ps. „Skóra” (miejsce nieoznaczone);

Pisarzowice - w pobliżu kościoła ewangelickiego w dniu 8 lutego 1946 r. został zastrzelony komendant oddziału partyzanckiego Franciszek Olszówka ps. „Otto”, a reszta jego ludzi zdołała wydostać się z okrążenia (miejsce nieoznaczone);

Raków - miejsce gdzie poległ partyzant „Otta” Józef Wodzicki ps. „Tejo”, „Józek”, w dniu 15 września 1945 roku (miejsce nieoznaczone);

Rychtal - plebania ks. Romana Ziembiewicza. Jesienią 1945 r. tajna kwatera konspiracyjna WSGO „Warta” obwód Kępno (miejsce nieoznaczone);

Siemianice (las siemianicki) - pozostałości po schronie ziemnym AK (miejsce nieoznaczone);

Trzcinica - plebania, ks. Edmunda Jasiaka, jesienią 1945 r. tajna kwatera konspiracyjna WSGO „Warta” obwód Kępno (miejsce nieoznaczone);

Wesoła - leśniczówka. Od 1942 r. siedziba podobwodu AK „Łomnica”, tajna ekspozytura oddziału partyzanckiego „Petera” i „Sfinksa”, dwa schrony partyzanckie. Epitafium z napisem memoratywnym w hołdzie zamordowanym przez gestapo: leśniczego Karola Pochy jego żony i córki, (miejsce oznaczone);

Wioska - rów przeciwczołgowy wykopany przez więźniów w październiku 1944 r. na dawnej granicy Polskiej i Niemieckiej sprzed 1939 roku (miejsce nieoznaczone).


Przypisy


[1] A. Łuczak, Konspiracja poakowska na terenie powiatu kępińskiego [w:] Kępno i Ziemia Kępińska w latach 1945-1956, pod red. J. Bednarka, J. Żelazko, Łódź 2007, s. 119-140.
[2] A. Łuczak, Andrzej Rzewuski (1895–1946) [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. 4, Warszawa 2010, s. 552-557.
[3] K. Jasiak, Żołnierze wyklęci, Z nieznanych kart historii powojennej na tzw. śląsko-wielkopolskim pograniczu, cz. 1, „Tygodnik Kępiński”, nr 11; Tenże, Porucznik „Łan” – żołnierzem wyklętym, cz. 2, „Tygodnik Kępiński”, nr 12; Tenże, Żołnierze wyklęci, cz. 3,Tygodnik Kępiński”, nr 13; Tenże, Żołnierze wyklęci, Demobilizacja Obwodu Kępno WSGO „Warta” i śmierć kpt. „Kordzika”, cz. 4,Tygodnik Kępiński”, nr 14.
[4] AIPN Po 05/57, Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza „Warta”, Banda terrorystyczno-rabunkowa pod dowództwem Franciszka Olszówki ps. Otto”; K. Szwagrzyk, Działania Wojsk Bezpieczeństwa Wewnętrznego województwa wrocławskiego przeciwko oddziałowi Franciszka Olszówki ps. „Otto”, „Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989, nr 1/5/2007, s. 124-135; Tenże, Franciszek Olszówka [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956, Słownik Biograficzny, t. 1, Kraków – Warszawa - Wrocław 2002; Kępno i ziemia kępińska w latach 1945-1956, pod red. J. Bednarka i J. Żelazko, Łódź 2007; J. Bednarek, Oddział Franciszka Olszówki „Otta”. Z dziejów powojennej konspiracji antykomunistycznej, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2004, nr 1 (5); Idem, Likwidacja oddziału Stanisława Panka „Rudego” i procesy jego żołnierzy przed sądami wojskowymi [w:] Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi, pod red. J. Wróbel, J. Żelazko, Warszawa 2004; Idem, „Bezpieka dziś wyleci w powietrze”, „Biuletyn IPN”, nr 11 (34).
[5] Szlaki wirtualne zob. T. Jędrysiak, A. M von Rohrscheidt, Militarna turystyka kulturowa, Warszawa 2011, s. 230-231.
  << Previous   1 2
April 2021

MoTuWeThFrSaSu
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930


"Tourism, Sport and Health" 2019, no 6
Actual Issue
- articles (2)
"Tourism, Sport and Health" 2014, no 5
Actual Issue
- articles (4)
- literary work (2)
"Tourism, Sport and Health" 2013, no 4
Economy and management in tourism
- articles (6)
"Tourism, Sport and Health" 2013, no 3
- articles (11)
- literary work (3)
"Tourism, Sport and Health" 2012, no 2
- articles (10)
- literary work (3)
"Tourism, Sport and Health" 2011, no 1
- articles (11)
- overviews, reviews (1)


The Scientific Journal
"Tourism, Sport and Health"
..is a multimedia annual periodical publication designed to be presented on the Internet. It provides a broad forum for scientific views exchange based on conducted research and discussions about theoretical, methodological and factual issues and possibility of practical application of research. The magazine editors accept for publishing papers concerning tourism – its history, contemporary (political, economic, social) determinants of development and the impact on human health, environment and economy of various regions and countries.Politechnika Opolska

Wydział Wych. Fizycznego i Fizjoterapii

"Turystyka, Sport i Zdrowie"

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nauka Polska


  [ Back ]