[ ] [ ] [ Wersja polska ]
"Tourism, Sport and Health" 2013, no 3


GRZEGORZ RAK


Miejsce gmin wybrzeża Morza Bałtyckiego na krzywej cyklu życiowego destynacji turystycznej


Previous page (1)


Dla ustalenia stanu rozwoju turystyki wybrano trzy parametry:

  • podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON (w PKD 2007) w sekcji I (Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi), dziale 55 (Zakwaterowanie); dane uśrednione za lata 2009-2011 (tab. 1),
  • powierzchnia oddanych do użytkowania budynków zakwaterowania turystycznego; dane sumaryczne za lata 2005-2011 (tab. 2),
  • zużycie wody wodociągowej przez turystów; kategoria ta nie występuje wprost w statystyce, a została ona ustalona jako zużycie wody wodociągowej ogółem bez przemysłu, rolnictwa, leśnictwa i gospodarstw domowych; dane sumaryczne za lata 2005-2011 (tab. 3).

Tab 1. Podmioty REGON sekcji I, działu 55 w latach 2009-2011 w analizowanych gminach (trzyletnie wartości uśrednione) (źródło: opracowanie własne).Tab 2. Powierzchnia budynków zakwaterowania turystycznego oddanych do użytkowania w latach 2005-2011 w analizowanych gminach (źródło: opracowanie własne).Tab 3. Zużycie wody przez turystów w latach 2005-2011 w analizowanych gminach (źródło: opracowanie własne).


W całym artykule zastosowano macierz obrazującą na osi poziomej względną pozycję gminy w aspekcie danego parametru na tle kraju, a na osi pionowej względną pozycję parametru na tle stanu ogólnego w gminie. Pozwoli to uchwycić jednocześnie dwa aspekty, traktowane równorzędnie: znaczenie miejscowości w gospodarce turystycznej kraju oraz znaczenie turystyki w gospodarce gminy. Niewielkie, monofunkcyjne gminy turystyczne posiadające status wsi powinny zatem zajmować lewą-górną część macierzy. Z kolei duże, polifunkcyjne ośrodki miejskie, w których turystyka stanowi jedną z wielu aktywności gospodarczych, dominować będą w części prawej-dolnej. Do takich kwalifikują się Gdańsk i Gdynia, które graniczą z Morzem Bałtyckim, nie zostały jednak uwzględnione ze względu na nadmierne różnice dzielące je od pozostałych przypadków.

Uzyskane dla powyższych parametrów wartości podzielono każdorazowo na cztery klasy, którym następnie przypisano punkty bonitacyjne. Najmniejszą ich ilość posiada komórka o najniższych zakresach wartości (2 punkty), największą – komórka o najwyższych zakresach wartości (8 punktów). Odpowiada im adekwatne cieniowanie zastosowane w macierzach: kolor jasnoszary odpowiada zakresowi 2-3 punktów, kolor szary 4-5 punktom, a ciemnoszary 6-8 punktom. Uśrednienie wartości punktów bonitacyjnych dla trzech omówionych parametrów pozwoliło następnie na określenie poziomu funkcji turystycznej dla wszystkich gmin (tab. 4). Podobieństwo liczby punktów dla poszczególnych gmin w trzech kolumnach wskazuje na to, iż parametry te istotnie opisują powiązane ze sobą zjawiska. Wskaźnik korelacji Pearsona dla pary parametrów podmioty-powierzchnia budynków wyniósł 0,56, podmioty-zużycie wody – 0,68, a powierzchnia budynków-zużycie wody – 0,80.


Tab 4. Klasyfikacja analizowanych gmin pod względem poziomu rozwoju funkcji turystycznej (źródło: opracowanie własne).Continue to next page (3)

  << Previous   1 2 3   Next >>  
April 2021

MoTuWeThFrSaSu
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930


"Tourism, Sport and Health" 2019, no 6
Actual Issue
- articles (2)
"Tourism, Sport and Health" 2014, no 5
Actual Issue
- articles (4)
- literary work (2)
"Tourism, Sport and Health" 2013, no 4
Economy and management in tourism
- articles (6)
"Tourism, Sport and Health" 2013, no 3
- articles (11)
- literary work (3)
"Tourism, Sport and Health" 2012, no 2
- articles (10)
- literary work (3)
"Tourism, Sport and Health" 2011, no 1
- articles (11)
- overviews, reviews (1)


The Scientific Journal
"Tourism, Sport and Health"
..is a multimedia annual periodical publication designed to be presented on the Internet. It provides a broad forum for scientific views exchange based on conducted research and discussions about theoretical, methodological and factual issues and possibility of practical application of research. The magazine editors accept for publishing papers concerning tourism – its history, contemporary (political, economic, social) determinants of development and the impact on human health, environment and economy of various regions and countries.Politechnika Opolska

Wydział Wych. Fizycznego i Fizjoterapii

"Turystyka, Sport i Zdrowie"

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nauka Polska


  [ Back ]